Kauppiaat ja muut Johkusta kiinnostuneet tahot

Tietojen kerääminen, rekisterien syntyminen ja rekisterinpitäjä

Asioitaessa Johkun kanssa kauppiaana tai muuna Johku-teknologiasta kiinnostuneena tahona, Johku kerää verkkosivustoiltaan anonyymiä seurantadataa verkkopalvelujensa käytöstä omaan analytiikkarekisteriin. Mikäli em. taho tilaa, rekisteröityy tai muilla tavoin kontaktoi Johkua, tallennetaan käyttäjästä tiedot markkinointi-, kauppias-, asiakas- ja/tai asiakastukirekistereihin. Prosesseissa samalla kysytään yksiselitteinen lupa sähköiseen markkinointiin. Kaikissa edellä mainitussa tilanteissa rekisterinpitäjänä on Aptual Commerce Oy (”Johku”).

 

Mitä tietoja käsittelemme, miksi ja kuinka kauan

Lähtökohtaisesti pyrimme minimoimaan käsiteltävän tiedon määrää kaikissa prosesseissamme. Keräämme vain tietoja, jotka ovat oleellisia onnistuneen asiakaspalveluprosessin muodostamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakas-/sopimussuhteen hoitamiseksi.

Kauppiaita ja muita Johkusta kiinnostuneita tahoja koskevissa prosesseissa keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, y-tunnus, laskutusosoite ja muita meille annettuja tai Johkun käytössä syntyviä tietoja. Keräämme myös erikseen tietoa palveluidemme käytöstä parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja analysoidaksemme palvelujemme käyttöä evästeitä ja muuta teknistä tietoa hyödyntäen. Vieraillessaan palveluissamme tallennamme esimerkiksi seuraavat tiedot: IP-osoite, selaintyyppi, tietokoneen tai muun laitteen tyyppi, käyttäjän vierailujen aika ja päivämäärä, verkkosivustolla vietetty aika, sivusto jolta palveluun saavuttiin tai muita vastaavia teknisiä tietoja. Lisäksi tallennamme Johkun erilaisiin käyttötilanteisiin liittyvää tietoa. Voit asettaa verkkoselaimesi torjumaan evästeet. Mikäli päätät kieltää evästeiden käytön, jotkut palvelujemme osat eivät ehkä toimi kunnolla. Voimme käyttää viestinnässämme myös edistyksellisempiä sähköisen markkinoinnin muotoja, joissa kohdennamme viestejämme tarkemmin. Emme kuitenkaan tee tätä ilman asianmukaista, yksiselitteistä ja osoitettavissa olevaa suostumusta.

Keräämme ja käsittelemme edellä mainittuja tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Kauppiaan henkilötietojen hallinnointi (Johku-käyttäjät)
  • Johku-palvelun ylläpito
  • Johku-palveluun liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
  • Johku-palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
  • Kauppiaskohtainen Johku-palvelun personointi
  • Johkun käyttöä koskeva analysointi ja tilastointi
  • Asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
  • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
  • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Kauppiaaseen liittyvien tietojen käsittelyn perusteena on aina sopimus, joka yksiselitteisesti syntyy tämän tilatessa Johku-palvelun. Soveltuvin osin käsittelyn perusteena on myös suostumus edellä mainittujen käyttötarkoitusten mahdollistamiseksi.

Muiden Johkusta kiinnostuneiden henkilöiden osalta tietojen käsittelyn perusteena on suostumus, joka yksi selitteisesti syntyy esimerkiksi uutiskirjeen tai tiedotteiden tilauksen myötä.

Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään sähköisin keinoin tämän asioidessa Johkun kanssa. Annettuja tietoja voidaan yhdistää julkisista lähteistä löytyviin tietoihin kuten esim. kaupparekisteritiedot tai julkisiksi asetetut SOME-tilit.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kun rekisteröidyllä ja Johkulla on voimassa oleva sopimus ja/tai suostumus.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen sopimuksessa olevien ehtojen täyttämiseksi tai voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Johkun rekistereihinsä keräämät tiedot ovat yksinomaan Johkun käytössä.

Tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän suostumuksella yhteistyökumppaneillemme tai muille kauppiaille (esim. myyntikanavan jukaiseminen muille Johku-kauppiaille) Lähtökohtaisesti tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa Johkun tietosuojaperiaatteiden kanssa.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Johku myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille ja/tai alihankkijoille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Johku ylläpitää listaa yhteistyökumppaneistaan ja alihankkijoistaan, josta käy ilmi myös kyseisen toimijan sijainti ja siirrossa käytettävät tietosuojaan liittyvät periaatteet.

Turvallisuus, suojaaminen ja riskit

Täydellisiin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän henkilökunta. Kaikilla henkilökunnan jäsenillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Johku sijaitsee yksinomaan Aptual Commerce Oy:n hallinnassa olevassa palvelinympäristössä, joka on eristetty muista palvelimista. Palvelinympäristö on suojattu palomuurilla ja etähallintaan pääsy on tarkasti rajattu tietyille henkilöille, suojatun yhteyden päähän. Samassa palvelinympäristössä ei ole muita palveluja. Palvelinympäristö on erittäin luotettavassa ja korkeasti suojatussa Amazon EC2 pilvessä (https://aws.amazon.com/ec2/), joka fyysisesti sijaitsee Irlannissa EU-alueella.

Palvelinympäristössä käytetään tuoreita, tietoturvallisia ohjelmistoversioita. Kaikki selainliikenne kulkee salatulla HTTPS-yhteydellä (Johku.comin SSL-rating on A+, https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=johku.com&latest)

Kaikki tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Tapauksissa, jossa Johku käyttää rekisteriensä käsittelyssä kumppaneita tai alihankkijoita, Johku kiinnittää erityistä huomiota palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin ja tekniseen toteutustapaan. Tämän lisäksi kumppaneiden ja alihankkijoiden tulee olla täysin GDPR:n määräysten mukaisia. Johkulla on voimassa olevat sopimukset kaikkien käyttämiensä tietojen käsittelijöiden kanssa.

Rekisteröidyn oikeudet

Johkun ylläpitokäyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja suoraan Johkun asetuksissa. Muiden rekisterien osalta kauppias voi milloin tahansa laittaa tietopyynnön itseään koskevista tiedoista tämän osion pääsivulta löytyvälle yhteyshenkilölle ja tarkastaa, vaatia oikaisua sekä muutoinkin käyttää tietosuojalainsäädännön antamia oikeuksiaan.

Lisäksi jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu rekisterinpitäjästä valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Johku ei missään tilanteessa käytä profilointia ja siihen perustuvaa automaattista päätöksentekoa.

Tietopyynnöt ja muutokset rekistereihin ovat maksuttomia.

Johku on matkailuyrittäjän paras kaveri - aina mukana kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita joko suoraan tai integroitujen ulkoisten myyntikanavien kautta. 

Johku tarjoaa myös erinomaiset keinot seurata ja kehittää sujuvasti liiketoimintaa selkeän kokonaiskuvan antavan ohjauspaneelin ja seikkaperäisen raportoinnin avulla. Johku säästää myös aikaasi automatisoimalla useita matkailutuotteiden myyntiin, varaustenhallintaan ja asiakaspalveluun liittyviä toimenpiteitä. 

Tilaa Johku!

Viimeisimmät päivitykset

Päivitystiedote 22.12.2016: Avoimet tilaukset, laskutus ja Oma Johku

1. Avoimet tilaukset ja laskutus

 

Nyt on mahdollista käyttää Johkua pääasiallisena laskutusjärjestelmänä. Ylläpitoon on tuotu tilauksiin ja laskuihin uudet toiminnallisuudet, joilla voi tehdä avoimia tilauksia ja työstää ne laskuiksi. Vastaavasti laskuja voi tehdä myös suoraan. Nämä toiminnallisuudet yhdistettynä esim. Trust Kapitalin laskutuspalveluun tekevät laskutuksesta äärimmäisen nopeaa ja vaivatonta ilman mitään ylimääräistä hallintotyötä.


Tutustu uusiin toiminnallisuuksiin kirjautumalla Johkuun.

Lisätietoja Trust Kapitalin palvelun käytännön toimivuudesta antaa allekirjoittanut.


2. Johkun komissio tarkentuu


Kun käytät ylläpidon käyttöliittymässä ?Luo uusi tilaus? tai ?Luo uusi lasku? prosesseja ja näistä syntyy lasku, on Johkun komissio näiden laskujen osalta vain 0,25%.


3. Asiakasrekisteri

 

Johkun uusi asiakasrekisteri mahdollistaa asiakastietojen aikaisempaa helpomman tarkastelun. Tämän lisäksi asiakkaan tilaushistoria on nyt saatavilla.

 

4. Oma Johku -palvelu asiakkaille


Johkulle yksityisyyden suoja on ensiarvoisen tärkeää ja haluamme mahdollistaa käyttäjille omien henkilötietojensa käytön läpinäkyvyyden ja hallinnan keskitetysti riippumatta siitä, miltä kauppiaalta on tuotteita tai palveluja ostanut. Johku tarjoaa kaikille käyttäjille Oma Johku -palvelun, jonka avulla käyttäjä voi hallinnoida omia järjestelmään tallennettuja henkilötietojaan sekä sitä, millä tavoin kukin kauppias käyttää näitä tietoja. Palvelu tarjoaa myös käyttäjälle näkymän omaan tilaushistoriaansa kuitteineen sekä mahdollistaa markkinointikieltojen antamisen.


Oma Johkun osalta olemme lisänneet kaikkiin tilausprosesseihin tietosuojaperiaatteemme. Näihin voi tutustua osoitteessa johku.fi. Sivuston alalaidasta löytyy tietosuojaseloste.

 

5. Nopeutettu tilaajatietojen syöttöprosessi


Uusi Oma Johku -palvelu mahdollistaa uuden nopeutetun tilaajatietojen syöttöprosessin. Mikäli asiakas on aikaisemmin ostanut mistä tahansa Johku-kaupasta mistä tahansa päin maailmaa, tälle tarjotaan tilauslomake valmiiksi täydennettynä. Tilausvaiheessa asiakkaalta kysytään sähköpostiosoite ja tämän jälkeen tarkentavana postinumero. Näiden perusteella asiakkaalle täydennetään tilaajatiedot valmiiksi tilauslomakkeelle suojattuna siten että vain asianosainen tunnistaa ne.


6. Tilannekeskukseen parhaimpien asiakkaiden lista


Uuden asiakasrekisterin myötä asiakaskohtaiset tilaushistoriat koostetaan aikaisempaa tehokkaammin yhteen paikkaan tietyn tunnistetiedon alle. Tämä taasen mahdollistaa asiakkuuksien tarkastelun kokonaisvaltaisemmin.


Johkun Tilannekeskuksesta löytyy nyt Parhaat asiakkaat -tilasto.


7. Varattavien tuotteiden hinnoittelun laajennus


Johkun varattaviin tuotteisiin liittyviä hinnoittelumahdollisuuksia on nyt laajennettu. Tuntiperusteiset tuotteet voi nyt hinnoitella dynaamisesti ilman että perustaa useita tuotteita. Eli nyt kokous- tai juhlatilan voi hinnoitella samassa tuotteessa aamupäivälle ja illalle erihintaisina. Tämän lisäksi on mahdollista kiinnittää hinta osallistujamäärän vaihtelulle esimerkiksi siten, että ensimmäiset 2 osallistujaa on x eurolla ja 3-4 osallistujaa y eurolla.


8. Parannuksia käytettävyyteen


Mobiiliympäristöihin optimoitu käyttöliittymä ja jatkuvasti lisääntyvä ominaisuuksien määrä asettaa ominaisuuksien käytettävyydelle ja hahmottamiselle aina tiettyjä haasteita. Olemme alkaneet asteittain säätämään käytettävyyttä niissä kohdissa, joissa muutoksilla on positiivisimmat vaikutukset.


Tähän päivitykseen olemme muuttaneet uusien tuotteiden luontiprosessia siten että käyttäjä havaitsee nopeammin itselleen sopivan tuotetyypin. Paransimme myös varattavien tuotteiden hinnoittelun käyttöliittymää siten, että se ohjaa aikaisempaa selkeämmin hinnoitteluehtojen luonnissa.


9. Ristiinmyynnin komissioautomatiikka


Johku-kauppiailla on mahdollista ristiinmyydä ja markkinoida toisiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kukin kauppias voi tuoda muiden Johku-kauppiaiden tuotteita omalle kauppapaikalle myyntiin. Tuotteet tulevat suoraan toisen kauppiaan Johkusta ja tilaukset sekä raha kulkevat suoraan ostavan asiakkaan ja toisen kauppiaan välillä.


Teknisesti ristiinmyyvän kauppapaikan ostoskori rekisteröi tämän läpi myydyt muiden kauppiaiden tuotteet ja niiden summat. Näitä voi tarkastella Johkun tilaukset-osiossa hakemalla listaukseksi koontitilaukset.


Olemme lisänneet tähän nyt komissioautomatiikan. Tämä on myös ensimmäinen askel Johkun kauppapaikan uudistuksessa. Käytännössä ristiinmyyvä kauppias voi asettaa linkitetylle kauppiaalle komission, joka veloitetaan automaattisesti siinä yhteydessä kun transaktio syntyy. Eli kun asiakas on maksanut tilauksen, Johku yhdessä maksuvälittäjän kanssa käsittelee transaktion niin, että komissio erotaan maksetusta summasta ja tilitetään ristiinmyyvälle kauppiaalle. Samassa yhteydessä tilauksen saaneelle kauppialle tilitetään jäljelle jäänyt erotus. Tosite komissiosta syntyy ristiinmyyvälle kauppiaalle tämän Johkuun ja kuitti komissiosta lähetetään tilauksen saaneelle kauppiaalle.


Komissioautomatiikka on tuettuna tällä hetkellä Maksukaista- ja lasku-maksutavoilla.


Toiminnallisuuden saa käyttöönsä toistaiseksi ainoastaan pyynnöstä. Mikäli asia kiinnostaa, laita asiasta viestiä osoitteeseen tuki@johku.com


10. Uusia kieliversiota


Lisäsimme Johkun asiakkaalle näkyvää kielivalikoimaan: Nyt tuettuja kieliä ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja venäjä.


Kielet voi ottaa käyttöön Johkun asetuksista Kielet-välilehdeltä.


11. Yleisiä parannuksia ja muutoksia

Edellä mainittujen isompien ominaisuuksien lisäksi pellin alla on tapahtunut lukuisia pienempiä sekä vähän isompiakin säätöjä. Olemme taas pyrkineet parantamaan Johkun toimintaa monilta osin.Kaikkiin päivityksiin liittyy aina mahdollisuus sellaisten bugien esiintymiseen, joita ei ole testauksissa havaittu. Näistä kannattaa laittaa heti viestiä Johku-tuen kautta osoitteessa support.johku.com.

 

Tarkempia tietoja päivityksestä antaa:


Sami Hänninen

+358 40 721 7717

sami@johku.com

 

 

JOHKU


Haluamme tehdä matkailuyrittämisestä niin helppoa, että et edes huomaa tekeväsi sitä. Meille tämä tarkoittaa sitä, että matkailija ja yrittäjä löytävät toisensa mahdollisimman helposti parhaimmillaan useiden eri kanavien kautta ja he pystyvät hoitamaan asioinnin täysin sähköisesti alusta loppuun saakka ilmaan mitään koukeroita säästäen molempien osapuolten aikaa ja rahaa. Haluamme myös että se aika, joka aikaisemmin on käytetty teknologian kanssa painimiseen ja vaivalloisiin manuaalikirjauksiin, käytetään tulevaisuudessa asiakkaan mieleenpainuvan kokemuksen rakentamiseen.

Ja kun ostamisesta ja asiakaspalvelusta on saatu vaivatonta, haluamme vielä huolehtia siitä että matkailuyrittäjällä on kaikki tieto helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Selkeä kuva siitä, miten yrityksellä menee, helpottaa ja kannustaa viemään asioita positiivisella vireellä eteenpäin.


Johku on samalla myös Gofinland.fi:n, Retkipaikan ja Maksukaistan strateginen kumppani. Gofinland on Alma Mediapartners Oy:n ylläpitämä valtakunnallinen Suomi-matkailun palvelu jolla tavoitat helposti suuret kohderyhmät. Palvelua kehitetään vahvasti ulkomaalaiset Suomeen suuntaavat matkailijat huomioiden, kuitenkaan kotimaanmatkailua unohtamatta. Retkipaikka on Suomen suosituin outdoor- ja luontomatkailublogi ja uuden aikakauden media. Maksukaista on Paybyway Oy:n nopeasti kasvava palvelu, joka tarjoaa Johkun käyttäjille maksukortti- ja verkkopankkimaksut Suomen kilpailukykyisimpään hintaan. Maksukaista on osa Bamboraa.


Lisätietoja Johkusta löytyy osoitteesta johku.com


Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin
Takaisin ylös