Kauppiaat ja muut Johkusta kiinnostuneet tahot

Tietojen kerääminen, rekisterien syntyminen ja rekisterinpitäjä

Asioitaessa Johkun kanssa kauppiaana tai muuna Johku-teknologiasta kiinnostuneena tahona, Johku kerää verkkosivustoiltaan anonyymiä seurantadataa verkkopalvelujensa käytöstä omaan analytiikkarekisteriin. Mikäli em. taho tilaa, rekisteröityy tai muilla tavoin kontaktoi Johkua, tallennetaan käyttäjästä tiedot markkinointi-, kauppias-, asiakas- ja/tai asiakastukirekistereihin. Prosesseissa samalla kysytään yksiselitteinen lupa sähköiseen markkinointiin. Kaikissa edellä mainitussa tilanteissa rekisterinpitäjänä on Aptual Commerce Oy (”Johku”).

 

Mitä tietoja käsittelemme, miksi ja kuinka kauan

Lähtökohtaisesti pyrimme minimoimaan käsiteltävän tiedon määrää kaikissa prosesseissamme. Keräämme vain tietoja, jotka ovat oleellisia onnistuneen asiakaspalveluprosessin muodostamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakas-/sopimussuhteen hoitamiseksi.

Kauppiaita ja muita Johkusta kiinnostuneita tahoja koskevissa prosesseissa keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, y-tunnus, laskutusosoite ja muita meille annettuja tai Johkun käytössä syntyviä tietoja. Keräämme myös erikseen tietoa palveluidemme käytöstä parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja analysoidaksemme palvelujemme käyttöä evästeitä ja muuta teknistä tietoa hyödyntäen. Vieraillessaan palveluissamme tallennamme esimerkiksi seuraavat tiedot: IP-osoite, selaintyyppi, tietokoneen tai muun laitteen tyyppi, käyttäjän vierailujen aika ja päivämäärä, verkkosivustolla vietetty aika, sivusto jolta palveluun saavuttiin tai muita vastaavia teknisiä tietoja. Lisäksi tallennamme Johkun erilaisiin käyttötilanteisiin liittyvää tietoa. Voit asettaa verkkoselaimesi torjumaan evästeet. Mikäli päätät kieltää evästeiden käytön, jotkut palvelujemme osat eivät ehkä toimi kunnolla. Voimme käyttää viestinnässämme myös edistyksellisempiä sähköisen markkinoinnin muotoja, joissa kohdennamme viestejämme tarkemmin. Emme kuitenkaan tee tätä ilman asianmukaista, yksiselitteistä ja osoitettavissa olevaa suostumusta.

Keräämme ja käsittelemme edellä mainittuja tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Kauppiaan henkilötietojen hallinnointi (Johku-käyttäjät)
 • Johku-palvelun ylläpito
 • Johku-palveluun liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Johku-palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Kauppiaskohtainen Johku-palvelun personointi
 • Johkun käyttöä koskeva analysointi ja tilastointi
 • Asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Kauppiaaseen liittyvien tietojen käsittelyn perusteena on aina sopimus, joka yksiselitteisesti syntyy tämän tilatessa Johku-palvelun. Soveltuvin osin käsittelyn perusteena on myös suostumus edellä mainittujen käyttötarkoitusten mahdollistamiseksi.

Muiden Johkusta kiinnostuneiden henkilöiden osalta tietojen käsittelyn perusteena on suostumus, joka yksi selitteisesti syntyy esimerkiksi uutiskirjeen tai tiedotteiden tilauksen myötä.

Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään sähköisin keinoin tämän asioidessa Johkun kanssa. Annettuja tietoja voidaan yhdistää julkisista lähteistä löytyviin tietoihin kuten esim. kaupparekisteritiedot tai julkisiksi asetetut SOME-tilit.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kun rekisteröidyllä ja Johkulla on voimassa oleva sopimus ja/tai suostumus.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen sopimuksessa olevien ehtojen täyttämiseksi tai voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Johkun rekistereihinsä keräämät tiedot ovat yksinomaan Johkun käytössä.

Tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän suostumuksella yhteistyökumppaneillemme tai muille kauppiaille (esim. myyntikanavan jukaiseminen muille Johku-kauppiaille) Lähtökohtaisesti tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa Johkun tietosuojaperiaatteiden kanssa.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Johku myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille ja/tai alihankkijoille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Johku ylläpitää listaa yhteistyökumppaneistaan ja alihankkijoistaan, josta käy ilmi myös kyseisen toimijan sijainti ja siirrossa käytettävät tietosuojaan liittyvät periaatteet.

Turvallisuus, suojaaminen ja riskit

Täydellisiin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän henkilökunta. Kaikilla henkilökunnan jäsenillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Johku sijaitsee yksinomaan Aptual Commerce Oy:n hallinnassa olevassa palvelinympäristössä, joka on eristetty muista palvelimista. Palvelinympäristö on suojattu palomuurilla ja etähallintaan pääsy on tarkasti rajattu tietyille henkilöille, suojatun yhteyden päähän. Samassa palvelinympäristössä ei ole muita palveluja. Palvelinympäristö on erittäin luotettavassa ja korkeasti suojatussa Amazon EC2 pilvessä (https://aws.amazon.com/ec2/), joka fyysisesti sijaitsee Irlannissa EU-alueella.

Palvelinympäristössä käytetään tuoreita, tietoturvallisia ohjelmistoversioita. Kaikki selainliikenne kulkee salatulla HTTPS-yhteydellä (Johku.comin SSL-rating on A+, https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=johku.com&latest)

Kaikki tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Tapauksissa, jossa Johku käyttää rekisteriensä käsittelyssä kumppaneita tai alihankkijoita, Johku kiinnittää erityistä huomiota palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin ja tekniseen toteutustapaan. Tämän lisäksi kumppaneiden ja alihankkijoiden tulee olla täysin GDPR:n määräysten mukaisia. Johkulla on voimassa olevat sopimukset kaikkien käyttämiensä tietojen käsittelijöiden kanssa.

Rekisteröidyn oikeudet

Johkun ylläpitokäyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja suoraan Johkun asetuksissa. Muiden rekisterien osalta kauppias voi milloin tahansa laittaa tietopyynnön itseään koskevista tiedoista tämän osion pääsivulta löytyvälle yhteyshenkilölle ja tarkastaa, vaatia oikaisua sekä muutoinkin käyttää tietosuojalainsäädännön antamia oikeuksiaan.

Lisäksi jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu rekisterinpitäjästä valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Johku ei missään tilanteessa käytä profilointia ja siihen perustuvaa automaattista päätöksentekoa.

Tietopyynnöt ja muutokset rekistereihin ovat maksuttomia.

Johku on matkailuyrittäjän paras kaveri - aina mukana kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita joko suoraan tai integroitujen ulkoisten myyntikanavien kautta. 

Johku tarjoaa myös erinomaiset keinot seurata ja kehittää sujuvasti liiketoimintaa selkeän kokonaiskuvan antavan ohjauspaneelin ja seikkaperäisen raportoinnin avulla. Johku säästää myös aikaasi automatisoimalla useita matkailutuotteiden myyntiin, varaustenhallintaan ja asiakaspalveluun liittyviä toimenpiteitä. 

Tilaa Johku!

Viimeisimmät päivitykset

Päivitystiedote 27.2.2018: Saatavuushaku, Igloohome-integraatio, Bokun-integraatio

1. Uusi saatavuushaku


Saatavuushaun tarkoitus on helpottaa asiakkaan valintaa ja päätöksen tekoa riippumatta siitä, mitä tuotteita tämä on etsimässä. Johkun saatavuushaku tukee kaikkia tuotetyyppejä ja pyrkii tehokkaasti esittämään kauppaan määritellyt saatavuushaun piirissä olevat tuotteet niin listauksina kuin kartalla.


Johkun saatavuushaku osaa myös hakea saatavuutta kaikista kauppaan kytketyistä ristiinmyynnissä olevista tuotteista ja palveluista. 


Saatavuushaun voi kytkeä käyttöönsä Johkun kauppapaikan hallinnassa.


Esimerkki: https://retkipuoti.tervarumpu.fi/fi_FI/search/


2. Parannuksia avoimeen tilaus- /tarjouspyyntöprosessiin


Johkussa on mahdollista tehdä tuotekohtaisia tarjouspyyntöprosesseja, jossa asiakas lisää koriin eri tuotteita ja tilaa ne avoimena (esim. tarjouspyyntö). Aiemmin tämä oli mahdollista tehdä vain siten, että hintaa ei kerrota ja asiakas valitsee vain osallistujamäärä ja ajankohtavalintoja. Nyt avoimen tilauksen voi tehdä myös siten, että tuotteille näytetään hinnat ja asiakas tietää minkä hintainen tilauksesta on tulossa.


Sen lisäksi että tätä prosessia käyttää B-to-B-kaupassa, on se erityisen kätevä osittaisessa räätälöinnissä yksityisille asiakkaille. Asiakkaalle tarjoillaan jokin innostava palvelu tilattavaksi avoimena siten että sen sisältö tuunataan palveluntarjoajan toimesta. Tämän jälkeen palveluntarjoaja on yhteydessä asiakkaaseen ja myy lisää tuotteita/palveluja. Kun prosessi on valmis, asiakkaalle lähetetään maksulinkki hänelle rakennetusta tilauksesta.


Esimerkki:
https://www.naturaviva.fi/en/activities/paddling/paddlinginhelsinki/s=private-nuuksio-canoe-adventure/body0=762.4023/body0:template=johkuproduct.tpl


3. Uusi Checkout-prosessi API- ja widget-kaupoille


Vuoden 2017 elokuussa julkaisimme kaikille kauppiaille Johkun uuden kauppapaikan ja siihen liittyvän optimoidun checkout-prosessin. Rajapintaintegraatioiden ja upotteiden osalta checkout-prosessi pysyi ennallaan vanhassa ympäristössä. Uusi optimoitu checkout-prosessi on nyt myös rajapinnan ja upotteiden käyttäjillä.


Uusi Checkout-prosessi on kytkettävissä käyttöön Johkun asetuksissa perustiedot-välilehdellä kohdassa vanha kauppapaikka.


4. Johkun kauppapaikan kustomointi sekä muita parannuksia


Johkun omaa kauppapaikkaan on mahdollista tilata räätälöinti, jonka jälkeen kauppapaikka on vahvasti kauppiaan itsensä näköinen. Tämän lisäksi Johkun oman, kaikille kauppiaille yhteisen, kauppapaikan ulkoasua on parannettu ja säädetty.


Esimerkki: https://shop.visitpori.fi


5. Tilausnäkymän tulostus


Tilausnäkymä on mahdollista tulostaa erilaisia käyttötarkoituksia varten. Myöhemmin keväällä tulevassa päivityksessä tilauksiin tulee uutena ominaisuutena tilauskohtaisten muistiinpanojen tekeminen, joka myös tulostuvat.


6. Bamboraa käyttäville kauppiaile maksuehdot automaattisesti


Bamboraa käyttävien kauppiaiden ei tarvitse enää erikseen lisätä maksuehtoja toimitusehtoihinsa. Nämä tulevat nyt automaattisesti Johkun puolelta yhteistyössä Bamboran kanssa.


7. Integraatio: Igloohome


Igloohome on yksi maailman edistyksellisimmistä älylukitusratkaisuista, joka soveltuu suomalaiseen markkinaan lähes täydellisesti. Esimerkiksi nerokas Igloohome älyavainlaatikko ei vaadi internetiä toimiakseen älykkäästi ja silti jokainen asiakas kulkee täysin henkilökohtaisilla varaukseen liittyvillä numerokoodeilla.


Johku on integroitu Ingloohome:n järjestelmään. Tämä mahdollistaa Igloohome-älylukitusratkaisujen kulun etäohjauksen suoraan Johkusta.


Johkun käyttäminen Igloonhomen kanssa on veloituksetonta. Igloohome veloittaa rajapintansa käytöstä marginaalista kuukausimaksua.


Lisätietoja Igloohomen ratkaisuista: Sami Hänninen, sami@johku.com


8. Integraatio: Bokun


Bokun on erilaisten matkailuun liittyvien tuotteiden kauppapaikka, jossa tuotteet voi kytkeä useille eri tahoille jälleenmyytäviksi.


Integraation osalta vain aktiviteettehin liittyvän tiedon synkronointi on tuettu. Bokun on oivallinen lisä Johkun myyntikanavaekosysteemiin ja vahvistaa erityisesti aktiviteettipalveluntarjoajien mahdollisuuksia suunnitella tuotteidensa myyntiä. Integraatiossa kanavaan (Bokuniin) välittyy saatavuus ja hinta. Kun asiakas tekee Bokunissa varauksen, välittyy tämä tieto suoraan Johkuun eikä tuplavarauksia pääse syntymään.


Bokun-integraation käyttäminen on Johku-kauppiaille veloituksetonta. Johkun komissiot eivät koske Bokunista tulleita tilauksia, sillä ne käsitellään samalla tavalla kuin Myallocatorista tulevat tilaukset eikä niistä synny Johkuun tositeita.


Bokun on maksullinen palvelu, jonka kuukausimaksu on 100 eur/kk/käyttäjä (alv 0%).

 

9. Yleisiä parannuksia ja muutoksia


Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi pellin alla on luonnollisesti jälleen tapahtunut lukuisia pienempiä sekä vähän isompiakin säätöjä. Seuraavassa keskeisimpiä:

 • MyAllocator kanavahallinnasta tulevien tilausten lisätieto-kenttään tuodaan laajemmat kanava- ja maksutiedot.
 • Muokattavalle avoimelle tilaukselle lisättävien tuotteiden kieliversiointi on nyt tuettu.
 • Avoimesta tilauksesta lähetettävä maksulinkki on myös kieliversioitavissa.
 • Tuotteen myyntikanavien hallintaa on selkeytetty ja samalla on korostettu tuotteen julkista näkyvyyttä säätelevän ?näytä kauppapaikassa? -valinnan roolia.
 • Gofinland-integraatiota on parannettu siten että palveluiden siirtyminen, sisällön välittyminen ja checkout-prosessi on aikaisempaa virtaviivaisempi.
 • Google-kalenteriin liittyviä toiminnallisuuksia ja vakautta on monilta osin parannettu.
 • Varattavien tuotteiden ?varattava viimeistään? tukee nyt tuntitarkkuutta vuorokauden sijaan.
 • Kauppapaikan kalenterivalitsinta on parannettu.
 • Johkun perustamisen prosessia on virtaviivaistettu siten että aikaisempi avustettu prosessi on poistettu ja se on korvattu muistilistalla ja vahvemmalla Johkun käyttöliittymän roolilla. Lista avautuu aina tilannekeskukseen siirryttäessä ja se poistuu sitten kun kaikki listan vaatimat osat toteutettu. Listalla olevat asiat ovat sellaisia, jotka tulisi olla tarkistettu ennen kaupan julkaisua.
 • Parannuksia varaustenhallinnan aikajanaan.
 • Uusi resurssipoolin allokaatiostrategia, jonka avulla on mahdollista allokoida tilaukselle kaikki saatavilla olevat resurssit, vaikka osallistujamäärä olisi pieni. Sopii esim. mökkikyliin, jossa ryhmälle halutaan myydä yhdellä tuotteella koko kylä.

Edelle mainittujen lisäksi olemme tehneet pitkälle toista sataa muuta korjausta ja muutosta, joilla Johkun toimintaa on pystytty parantamaan ja vakauttamaan.


Kaikkiin päivityksiin liittyy aina mahdollisuus sellaisten bugien esiintymiseen, joita ei ole testauksissa havaittu. Näistä kannattaa laittaa heti viestiä Johku-tuen kautta osoitteessa support.johku.com.

 


Tarkempia tietoja päivityksestä antaa:

Sami Hänninen

+358 40 721 7717

sami@johku.com

 

 

JOHKU - Matkailun edelläkävijöille

 

Haluamme tehdä matkailuyrittämisestä niin helppoa, että et edes huomaa tekeväsi sitä. Meille tämä tarkoittaa sitä, että matkailija ja yrittäjä löytävät toisensa mahdollisimman helposti parhaimmillaan useiden eri kanavien kautta ja he pystyvät hoitamaan asioinnin täysin sähköisesti alusta loppuun saakka ilmaan mitään koukeroita säästäen molempien osapuolten aikaa ja rahaa. Haluamme myös että se aika, joka aikaisemmin on käytetty teknologian kanssa painimiseen ja vaivalloisiin manuaalikirjauksiin, käytetään tulevaisuudessa asiakkaan mieleenpainuvan kokemuksen rakentamiseen.

 

Ja kun ostamisesta ja asiakaspalvelusta on saatu vaivatonta, haluamme vielä huolehtia siitä että matkailuyrittäjällä on kaikki tieto helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Selkeä kuva siitä, miten yrityksellä menee, helpottaa ja kannustaa viemään asioita positiivisella vireellä eteenpäin.

 

Johku on samalla myös Gofinland.fi:n, Retkipaikan ja Maksukaistan strateginen kumppani. Gofinland on Alma Mediapartners Oy:n ylläpitämä valtakunnallinen Suomi-matkailun palvelu jolla tavoitat helposti suuret kohderyhmät. Palvelua kehitetään vahvasti ulkomaalaiset Suomeen suuntaavat matkailijat huomioiden, kuitenkaan kotimaanmatkailua unohtamatta. Retkipaikka on Suomen suosituin outdoor- ja luontomatkailublogi ja uuden aikakauden media. Maksukaista on Paybyway Oy:n nopeasti kasvava palvelu, joka tarjoaa Johkun käyttäjille maksukortti- ja verkkopankkimaksut Suomen kilpailukykyisimpään hintaan. Maksukaista on osa Bamboraa.


Lisätietoja Johkusta löytyy osoitteesta johku.com

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin
Takaisin ylös