Kauppiaat ja muut Johkusta kiinnostuneet tahot

Tietojen kerääminen, rekisterien syntyminen ja rekisterinpitäjä

Asioitaessa Johkun kanssa kauppiaana tai muuna Johku-teknologiasta kiinnostuneena tahona, Johku kerää verkkosivustoiltaan anonyymiä seurantadataa verkkopalvelujensa käytöstä omaan analytiikkarekisteriin. Mikäli em. taho tilaa, rekisteröityy tai muilla tavoin kontaktoi Johkua, tallennetaan käyttäjästä tiedot markkinointi-, kauppias-, asiakas- ja/tai asiakastukirekistereihin. Prosesseissa samalla kysytään yksiselitteinen lupa sähköiseen markkinointiin. Kaikissa edellä mainitussa tilanteissa rekisterinpitäjänä on Aptual Commerce Oy (”Johku”).

 

Mitä tietoja käsittelemme, miksi ja kuinka kauan

Lähtökohtaisesti pyrimme minimoimaan käsiteltävän tiedon määrää kaikissa prosesseissamme. Keräämme vain tietoja, jotka ovat oleellisia onnistuneen asiakaspalveluprosessin muodostamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakas-/sopimussuhteen hoitamiseksi.

Kauppiaita ja muita Johkusta kiinnostuneita tahoja koskevissa prosesseissa keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, y-tunnus, laskutusosoite ja muita meille annettuja tai Johkun käytössä syntyviä tietoja. Keräämme myös erikseen tietoa palveluidemme käytöstä parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja analysoidaksemme palvelujemme käyttöä evästeitä ja muuta teknistä tietoa hyödyntäen. Vieraillessaan palveluissamme tallennamme esimerkiksi seuraavat tiedot: IP-osoite, selaintyyppi, tietokoneen tai muun laitteen tyyppi, käyttäjän vierailujen aika ja päivämäärä, verkkosivustolla vietetty aika, sivusto jolta palveluun saavuttiin tai muita vastaavia teknisiä tietoja. Lisäksi tallennamme Johkun erilaisiin käyttötilanteisiin liittyvää tietoa. Voit asettaa verkkoselaimesi torjumaan evästeet. Mikäli päätät kieltää evästeiden käytön, jotkut palvelujemme osat eivät ehkä toimi kunnolla. Voimme käyttää viestinnässämme myös edistyksellisempiä sähköisen markkinoinnin muotoja, joissa kohdennamme viestejämme tarkemmin. Emme kuitenkaan tee tätä ilman asianmukaista, yksiselitteistä ja osoitettavissa olevaa suostumusta.

Keräämme ja käsittelemme edellä mainittuja tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Kauppiaan henkilötietojen hallinnointi (Johku-käyttäjät)
  • Johku-palvelun ylläpito
  • Johku-palveluun liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
  • Johku-palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
  • Kauppiaskohtainen Johku-palvelun personointi
  • Johkun käyttöä koskeva analysointi ja tilastointi
  • Asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
  • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
  • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Kauppiaaseen liittyvien tietojen käsittelyn perusteena on aina sopimus, joka yksiselitteisesti syntyy tämän tilatessa Johku-palvelun. Soveltuvin osin käsittelyn perusteena on myös suostumus edellä mainittujen käyttötarkoitusten mahdollistamiseksi.

Muiden Johkusta kiinnostuneiden henkilöiden osalta tietojen käsittelyn perusteena on suostumus, joka yksi selitteisesti syntyy esimerkiksi uutiskirjeen tai tiedotteiden tilauksen myötä.

Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään sähköisin keinoin tämän asioidessa Johkun kanssa. Annettuja tietoja voidaan yhdistää julkisista lähteistä löytyviin tietoihin kuten esim. kaupparekisteritiedot tai julkisiksi asetetut SOME-tilit.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kun rekisteröidyllä ja Johkulla on voimassa oleva sopimus ja/tai suostumus.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen sopimuksessa olevien ehtojen täyttämiseksi tai voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Johkun rekistereihinsä keräämät tiedot ovat yksinomaan Johkun käytössä.

Tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän suostumuksella yhteistyökumppaneillemme tai muille kauppiaille (esim. myyntikanavan jukaiseminen muille Johku-kauppiaille) Lähtökohtaisesti tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa Johkun tietosuojaperiaatteiden kanssa.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Johku myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille ja/tai alihankkijoille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Johku ylläpitää listaa yhteistyökumppaneistaan ja alihankkijoistaan, josta käy ilmi myös kyseisen toimijan sijainti ja siirrossa käytettävät tietosuojaan liittyvät periaatteet.

Turvallisuus, suojaaminen ja riskit

Täydellisiin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän henkilökunta. Kaikilla henkilökunnan jäsenillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Johku sijaitsee yksinomaan Aptual Commerce Oy:n hallinnassa olevassa palvelinympäristössä, joka on eristetty muista palvelimista. Palvelinympäristö on suojattu palomuurilla ja etähallintaan pääsy on tarkasti rajattu tietyille henkilöille, suojatun yhteyden päähän. Samassa palvelinympäristössä ei ole muita palveluja. Palvelinympäristö on erittäin luotettavassa ja korkeasti suojatussa Amazon EC2 pilvessä (https://aws.amazon.com/ec2/), joka fyysisesti sijaitsee Irlannissa EU-alueella.

Palvelinympäristössä käytetään tuoreita, tietoturvallisia ohjelmistoversioita. Kaikki selainliikenne kulkee salatulla HTTPS-yhteydellä (Johku.comin SSL-rating on A+, https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=johku.com&latest)

Kaikki tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Tapauksissa, jossa Johku käyttää rekisteriensä käsittelyssä kumppaneita tai alihankkijoita, Johku kiinnittää erityistä huomiota palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöihin ja tekniseen toteutustapaan. Tämän lisäksi kumppaneiden ja alihankkijoiden tulee olla täysin GDPR:n määräysten mukaisia. Johkulla on voimassa olevat sopimukset kaikkien käyttämiensä tietojen käsittelijöiden kanssa.

Rekisteröidyn oikeudet

Johkun ylläpitokäyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja suoraan Johkun asetuksissa. Muiden rekisterien osalta kauppias voi milloin tahansa laittaa tietopyynnön itseään koskevista tiedoista tämän osion pääsivulta löytyvälle yhteyshenkilölle ja tarkastaa, vaatia oikaisua sekä muutoinkin käyttää tietosuojalainsäädännön antamia oikeuksiaan.

Lisäksi jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu rekisterinpitäjästä valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Johku ei missään tilanteessa käytä profilointia ja siihen perustuvaa automaattista päätöksentekoa.

Tietopyynnöt ja muutokset rekistereihin ovat maksuttomia.

Johku on matkailuyrittäjän paras kaveri - aina mukana kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita joko suoraan tai integroitujen ulkoisten myyntikanavien kautta. 

Johku tarjoaa myös erinomaiset keinot seurata ja kehittää sujuvasti liiketoimintaa selkeän kokonaiskuvan antavan ohjauspaneelin ja seikkaperäisen raportoinnin avulla. Johku säästää myös aikaasi automatisoimalla useita matkailutuotteiden myyntiin, varaustenhallintaan ja asiakaspalveluun liittyviä toimenpiteitä. 

Tilaa Johku!

Viimeisimmät päivitykset

Päivitystiedote 4.9.2018: Johku etenee eturintamassa

Kesän matkailusesonki alkaa olemaan loppumetreillään ja syksyn häntiä vielä säädetään. Siirrymme Eteläisessä Suomessa kohti pimeää ja pitkälti märkää vuoden aikaan ennen Talven pakkasia. On siis hyvä valmistautua käymään vaikka elokuvissa.

Matkailun teknologiat kehittyvät ketterimmiksi


Suomalainen matkailun liiketoimintaympäristö kehittyy vauhdilla. Viimeiset pari vuotta on laajalti käyty keskustelua siitä, että suomalaisen matkailuyrittäjän tulisi voimallisemmin hyödyntää Internetiä liiketoiminnassaan. Internet ei sinällään ole matkailulle mikään uusi juttu, sillä onhan teknologiaa alalla hyödynnetty jo pitkään. Uutta on se, että enää et tarvitse massiivisia järjestelmäasennuksia, laajoja käyttöönottokoulutuksia tai muhkeaa lompakkoa hyödyntääksesi kehityksen kärkiratkaisuja sen lisäksi, että kytkeydyt mittavaan määrään uudenlaisia myyntikanavia.


Elokuvamaailman BOB on sulautunut Johkuun

Johkun strategisella polulla olemme vihdoin pitkään odottamassamme tilanteessa: Olemme teknologisesti ja ennen kaikkea myyntikanavateknisesti tuoneet saman katon alle kaksi elämyskeskeistä toimialaa: matkailu ja elokuvat.

Aptual Oy:n kehittämä, jo pitkään elokuva-alalla vaikuttanut lipunmyyntijärjestelmä, Box Office Booster on sulautunut Johkuun. Kymmenen vuoden aikana kertyneet kokemukset korkean kassapaineen myynnistä ja hektisestä markkinoinnista on jalostettu Johkun uusiksi ominaisuuksiksi. 


Täysiverinen lippukauppa prosesseineen


BOBin sulautumisen ensimmäinen suurempi seuraus: Johkussa on nyt siis täysiverinen lippukauppa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Johkun avulla voi myydä tapahtumalippuja (perinteisiä ja sähköisiä) koodeineen ja tarkastaa ne vaikka ovella Johkuun kytketyllä QR-koodilukijalla. Tämän lisäksi tuettua on nyt mm. sarjaliput, lahjakortit, lahjaliput ja monet muut.

Syksyn aikana tämä puoli kehittyy nopeasti. Panostus tässä alkuvaiheessa on elokuva-alassa, mutta tähyilemme ideoiden osalta jo innostuneina muille rintamille, kuten museoihin ja vastaaviin.

Johku kassa ja maksupäätteet ovat täällä


Kyllä, luit oikein. Olemme julkaisseet Johkun kassaympäristön ensimmäisen version maksupäätteineen. Ja mikä parasta, sinun ei tarvitse asentaa mitään - ei edes iZettlestä tutulla tasolla sovelluksia ja korttipäätteitä tablettiin. Tarvitset vain Johkun ja maksupäätteen sekä internet-yhteyden. Ja jos ei sähköinen kuitti tai lippu riitä, maksupääte tulostaa myös ne. 

Syksyn edetessä tuomme kentälle myös tuet ulkoisille kuitti- ja lipputulostimille. Johku Printerin avulla normaalisti vain PC:llä käytettävät tulostimet ja maksupäätteet voi jakaa myös mobiililaitteille.Näitä paikallisia asennuksia edellyttäviä laitteita varten olemme toteuttaneet Johku Printer -sovelluksen, jonka saa vaivattomasti asennettua PC-pohjaiselle laitteelle. Johku Printerin avulla normaalisti vain PC:llä käytettävät tulostimet ja maksupäätteet voi jakaa myös mobiililaitteille.


Tule osaksi Johkun ideointiprosessia


Johkua kehitetään puhtaasti yrittäjän liiketoiminnan tulokulmasta kytkeytyen tiiviisti ostavan asiakkaan päätöksenteon polkuun. Olemme tähän mennessä herkästi kuunnelleet kauppiaidemme toiveita ja ajatuksia sekä tulevaisuuden suunnitelmia ja tehneet Johkun kehityspolulla ratkaisuja näiden pohjalta. Haluamme viedä tämän seuraavalle tasolle. Haluamme tarjota kaikille Johku-kauppiaille laajemman mahdollisuuden vaikuttaa innovatiisen Johkun kehittämiseen.


Aloitamme lähiaikoina liittämään Johkuilijoita keskelle kehitysprosessiamme. Tulet siis saamaan kutsun allekirjoittaneelta kolmeen erilliseen kokonaisuuteen: JOHKU Idearegister, JOHKU Features ja JOHKU Roadmap. Editoinnilta lukitut Features ja Roadmap tulevat näkymään kaikille rekisteröityneille käyttäjillemme. Interaktiiviseen ja osallistavaan idearekisteriimme annamme pääsyn vain aktiivisille, myyntiä tekeville Johku-kauppiaille. Kutsu tulee palvelusta https://aptland.monday.comOn ollut hienoa nähdä, miten hyvällä vauhdilla yrittäjät ovat saaneet liiketoimintaansa vauhditettua ja kasvatettua kuluneen sesongin aikana. On äärimmäisen innostavaa jatkaa tästä vauhdilla eteenpäin.


Erinomaista syksyn alkua!


-Sami

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin
Takaisin ylös