Pitkälle kehitetyssä kaupankäynnissä tilausvirtoja tulee sisään useista eri myyntikanavista yhtäaikaisesti useilla eri statuksilla. Tällöin on tärkeää, että hallinnassa on käytettävissä kattavat työkalut.

Johku sisältää kattavan tilaustenhallinnan. Seuraat vaivattomasti asiakkaidesi tekemiä tilauksia ja niiden sisältöjä. Johkussa luot myös manuaalisia tilauksia monine käsittelyvaihtoehtoineen.

Tuotekohtaiset tilaus- ja maksuprosessit

Jokaiselle tuotteelle voidaan määritellä erikseen maksamisen ja hinnoittelun periaate. Siinä missä yksityiset pääsääntöisesti ohjataan maksamaan heti, yritysasiakkaille voidaan tarjota tarjouspyynnön ja alustavan tilauksen prosessit tai vaikka laskulle tilaaminen suoraan.

Tilauksen maksulinkki

Avoimesta tilauksesta voidaan lähettää maksulinkki, jonka kautta tilauksen sisältö voidaan maksaa halutulla maksutavalla. Maksulinkit tehostavat erityisesti yksityisille asiakkaille myyntiä silloin kun kontakti tulee esim. puhelimessa.

Tilauksen vahvistuslinkki

Vahvistuslinkin avulla yhteisöasiakkaalta voidaan ottaa sitova ja ehdot hyväksyvä vahvistus tilaukselle. Tämä vähentää merkittävästi kauppiaan riskiä sille, että tilauksen sisältö muuttuu jatkuvana iteratiivisena prosessina H-hetkeen saakka. Vahva vahvistus myös tekee läpinäkyväksi toteutuksen kustannuksineen.

Avoimet tilaukset

Avoimet tilaukset mahdollistavat alustavat ostot, joissa asiakkaalle annetaan mahdollisuus harkita tai muuttaa ostostaan. Avoimet tilaukset ovat täysin muokattavia eikä niihin kohdistu tositteita tai maksusuorituksia. Avoimia tilauksia voi vapaasti poistaa.

Koontilaukset

Johkussa voit koota useita avoimia tai vahvistettuja tilauksia yhdeksi koontitilaukseksi ja muodostaa siitä yhden laskun. Tämä on kätevää esimerkiksi jos yritystä tai yhteisöä halutaan laskuttaa kootusti tietyn ajan kuluttua. Myös linkitykset alkuperäisiin tilauksiin säilyvät helpottaen koontien hallintaa ja tarkistuksia.

Reaaliaikainen tilauslista

Tilauslista muodostaa nopean reaaliaikaisen näkymän kaikista myyntikanavista tulevien tilausten virtaan. Tilauslistan kautta voidaan helposti edetä tiettyn tilauksen sisältöön. Tilauslistalla näkyviä tilauksia pystyy helposti rajaamaan vapaiden hakusanojen, tilauksen tilojen, päivämäärien ja tagien perusteella

Myynnin lähdekanavat

Johkussa jokaiseen tilaukseen kiinnittyy sen lähdekanava onlinesta kassoille. Voit helposti seurata tilaustasolla sitä, mistä myynti tulee. Lähdekanavatieto tulee tilauksille myös silloin, myynti tulee kolmansista kanavista kanavahallinnan läpi.

Ennakkomaksut ja osittaishyvitykset

Maksetun tilauksen voi käsitellä ennakkomaksuna, jolloin Johku luo alkuperäisen laskunpohjalta uuden tilauksen. Uudelle tilaukselle tuodaan automaattisesti alkuperäiseltä tilaukselta kaikki tuoterivit muunnettuna hyvityksiksi. Ennakkomaksuprosessia voidaan käyttää lisämyyntiin ja osittaishyvityksiin.

Tilausdatan Excel-vienti

Kaikki tai rajaimilla rajatut tilaukset voidaan viedä Excel-tiedostoon jatkokäsittelyä varten. Tiedostoon tallennetaan kaikki tilauksen data (pl. yksittäiset tuoterivit) raakana.

Tilauskohtaiset muistiinpanot

Jokaisella tilauksella on oma muistiinpanokenttä, jonka avulla voidaan rikastaa tilauksen sisältöä ja ohjata esim. palveluprosessia. Muistiinpanot ovat vain sisäisiä eivätkä näy asiakkaalle.

Tilauskohtainen toimitustenhallinta

Jokaisella tilauksella on oma toimitustenhallinta, jonka kautta voidaan tarkastella tilaukselle kohdistuvia tehtäviä ja käsitellä ne eteenpäin.

Tilauskohtainen viestintä

Jokaisella tilauksella on viestinnän hallinta, jonne tallentuu kaikki asiakkaalle lähetetyt sähköpostimuotoiset viestit. Viestin tila kertoo, onko asiakas sen vastaanottanut ja tarvittaessa viestin voi lähettää myös uudestaan.

Booking.com ja AirBnB -viestintä tilauksilla

Tuotteet, jotka on kytketty Booking.com ja AirBnB -myyntikanaviin ja niihin on laitettu viestinnän välitys aktiiviseksi, avaavat tilauksille myös asiakasviestinnän. Tällöin kaikki tilaukseen liityvä on yhdessä ja samassa paikassa koko henkilökunnan saatavilla.
Johku Channex

Tilauksen asiakastiedot

Tilaukselle tallennetaan kattava tarkoituksenmukainen määrä asiakastietoa. Asiakastiedot ovat automaattisesti kiinni asiakkaan käyttössä olevassa Oma Johkussa, joka automatisoi asiakkaalle GDPRn mukaiset mahdollisuudet tarkastaa, muokata ja poistaa henkilötietojaan.

Kattavat tilaustiedot

Johkussa seuraat kauppasi tilauksia reaaliajassa omilla välilehdillään. Tilaus sisältää kattavasti tiedot tilatuista tuotteista varausaikoineen. Näet tilausten tilan paitsi tekstinä, myös väreillä eroteltuna.

Tilausten viestien ja toimitusten seuranta

Tilausten ja tositteiden tiedoista seuraat myös asiakkaalle lähteneitä sähköpostiviestejä ja lähetät niitä tarvittaessa uudestaan. Hallitse tilaukselta myös siihen liittyviä toimituksia kuten postilähetyksiä.  

Toimenpiteitä edellyttävät tilaukset kootusti

Johkun Tilannekeskus erittelee kaikki avoimet ja vahvistetut tilaukset  - eli tilaukset jotka odottavat kauppiaan toimenpiteitä.  

Luo tilauksia manuaalisesti

Johkussa luot tilauksia asiakkaille myös manuaalisesti. Näistä tilauksista voit lähettää asiakkaalle linkit vahvistamiseen ja onlinemaksamiseen, muodostaa laskun tai kirjata tilauksen maksetuksi kaupassasi käytössä olevalla maksutavalla.  

Kieliversioidut tilaukset

Jos kaupassasi on käytössä kieliversioita, niin asiakkaan valitsema kieliversiotieto tulee suoraan tilaukselle, ja kaikki tilauksen viestintä tehdään asiakkaalle ko. kielellä. Kauppiaana voit vaihtaa tilauksen kieliversion manuaalisesti.  

Tulossa olevia ominaisuuksia

Johku kehittyy kokoajan kauppiaiden ideoiden kautta. Uudet kehityksessä olevat ominaisuudet löydät Johku Ekosysteemistä. Voit myös halutessasi ilmoittaa omia ideoitasi idearekisteriimme, josta ne kulkeutuvat mahdollisuuksien evaluoinnin kautta kehitykseen. 
Johku Ideas   Johku Roadmap   Johku Development  

The Future of Entrepreneurship

Johku on täysin uudenlainen työkalu, aina mukanasi kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita sekä seurata liiketoimintasi kehitystä.

Ilkka Lariola, CECO

Ilkka Lariola, CECO

Johku Ekosysteemi ja uudet asiakkaat
Sami Hänninen, CEO

Sami Hänninen, CEO

Konseptisuunnittelu ja -kehitys
Minna Mikkola

Minna Mikkola

Viestintä, kauppiastuki