Johku-konsepti perustuu siihen, että voit tuotteistaa kaiken ja myydä kaikille mahdollisille kohderyhmille. Johkun tilaus ja maksuprosessit tukevat monipuolisesti sekä yksityis- että yhteisöasiakastyyppejä ensikontaktista maksamiseen.

Yksityisten asiakkaiden (B-to-C) prosesseissa tärkeää on ostamisen vaivattomuus sekä online-ostamisessa että kassoilla. Kannattavuuden näkökulmasta on ensiarvoista, että mahdollisimman iso osa kauppiaalle tulevasta perustyöstä on automatisoitavissa. Maksamisessa yksityiset asiakkaat arvostavat monipuolisuutta korteista ja verkkopankeista lahjakortteihin ja kulttuuri-/liikuntaetuihin.

Yrityksille ja yhteisöille (B-to-B) myytäessä keskeistä on tilausten muokattavuus ja jalostamisen koko ostoprosessin ajan. Prosessin päätteeksi tuotanto on pystyttävä laskuttamaan verkkolaskuna.

Tilaajat ja laskutusasiakkuudet

Johku käsittelee tilaajien ja laskutusasiakkuuksien tiedot erikseen. Tämä helpottaa erityisesti isompien yritysten laskuttamista ja tilaajien hallintaa.

PDF-sähköposti- ja verkkolaskutus

Johku lähettää itse PDF-muotoisia sähköpostilaskuja. Verkkolaskutus onnistuu vaivattomasti verkkolaskuoperaattorien läpi.
Johku Visma Netvisor Johku Ropo24

Avoimet tilaukset

Avoimet tilaukset mahdollistavat alustavat ostot, joissa asiakkaalle annetaan mahdollisuus harkita tai muuttaa ostostaan. Avoimet tilaukset ovat täysin muokattavia eikä niihin kohdistu tositteita tai maksusuorituksia. Avoimia tilauksia voi vapaasti poistaa.

Tilauksen maksulinkki

Avoimesta tilauksesta voidaan lähettää maksulinkki, jonka kautta tilauksen sisältö voidaan maksaa halutulla maksutavalla. Maksulinkit tehostavat erityisesti yksityisille asiakkaille myyntiä silloin kun kontakti tulee esim. puhelimessa.

Tilauksen vahvistuslinkki

Vahvistuslinkin avulla yhteisöasiakkaalta voidaan ottaa sitova ja ehdot hyväksyvä vahvistus tilaukselle. Tämä vähentää merkittävästi kauppiaan riskiä sille, että tilauksen sisältö muuttuu jatkuvana iteratiivisena prosessina H-hetkeen saakka. Vahva vahvistus myös tekee läpinäkyväksi toteutuksen kustannuksineen.

Tuotekohtaiset tilaus- ja maksuprosessit

Jokaiselle tuotteelle voidaan määritellä erikseen maksamisen ja hinnoittelun periaate. Siinä missä yksityiset pääsääntöisesti ohjataan maksamaan heti, yritysasiakkaille voidaan tarjota tarjouspyynnön ja alustavan tilauksen prosessit tai vaikka laskulle tilaaminen suoraan.

Tulossa olevia ominaisuuksia

Johku kehittyy kokoajan kauppiaiden ideoiden kautta. Uudet kehityksessä olevat ominaisuudet löydät Johku Ekosysteemistä. Voit myös halutessasi ilmoittaa omia ideoitasi idearekisteriimme, josta ne kulkeutuvat mahdollisuuksien evaluoinnin kautta kehitykseen. 
Johku Ideas   Johku Roadmap   Johku Development  

The Future of Entrepreneurship

Johku on täysin uudenlainen työkalu, aina mukanasi kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita sekä seurata liiketoimintasi kehitystä.

Ilkka Lariola, CECO

Ilkka Lariola, CECO

Johku Ekosysteemi ja uudet asiakkaat
Sami Hänninen, CEO

Sami Hänninen, CEO

Konseptisuunnittelu ja -kehitys
Minna Mikkola

Minna Mikkola

Viestintä, kauppiastuki