Johkun ideologia

Johkun ideologia perustuu asiakkaan päätöksentekoprosessiin, jonka jokainen vaihe on määritettävissä ja jäljitettävissä.
 

Tarpeen syntyminen ja ensikohtaaminen

Kun asiakkaalle syntyy tarve, hän aloittaa vaihtoehtojen määrittämisen ja lisätiedon hankinnan. Vaihtoehdot valikoituvat harkintalistalle ensikohtaamisten kautta. Ensikohtaamiset tapahtuvat kanavissa (yleensä sivustoja), joita ovat esim. laajat kokoavat palvelut, alueelliset palvelut, paikalliset palvelut tai pienet yhden asian palvelut. Tärkeimmässä roolissa prosessissa ovat hakukoneet ja yhteisöpalvelu, jotka kykenevät saattamaan asiakkaan suoraan oikean sisällön ja tätä kautta tuotteen äärelle.


Ostopäätöksen tekeminen ja maksaminen

Kun asiakas valitsee lukuisista vaihtoehdoistaan tietyn tuotteen ja siirtyy ostoprosessiin, hän tekee ostopäätöksen ja kauppias on menestynyt ensimmäisessä totuuden hetkessä. Peruuttamattomaksi tämän päätöksen tekee vasta se, kun asiakas luopuu jostakin omastaan, jolla on arvoa. Yleensä kaupankäynnissä luovutaan rahasta.


Tuotteen tai palvelun kokeminen

Asiakkaan kokemus rakentuu tuotteesta/palvelusta ja sen ympärille rakennetusta viestinnästä. Toisessa totuuden hetkessä asiakas kohtaa ostoksensa fyysisesti ensimmäistä kertaa ja peilaa sitä viestinnän rakentamiin odotusarvoihin. Onnistunut viestintä ja odotusarvojen täyttäminen synnyttää tyytyväisyyttä. Poikkeuksellisen hyvä onnistuminen johtaa suositteluun. Jotta näin tapahtuu, kauppialla tulee olla aikaa rakentaa ja kehittää.


Onnistunut kokemus jaetaan

Kun kauppias menestyy päätöksenteon polun jokaisessa totuuden hetkessä, todennäköisyys kokemuksen jakamiseen ja takaisinkytkentään on suurin. Asiakkaan kokemuksen jakaminen toimii suoraan vahvasti konvertoivana ensikontaktina seuraavalle uudelle asiakkaalle, joka etsii vaihtoehtojaan päätöksenteonpolun alkuvaiheessa.


Johku on täysin uudenlainen työkalu, aina mukanasi kulkeva järjestelmä, jonka avulla voit myydä palveluja ja tuotteita sekä seurata liiketoimintasi kehitystä. 

Johku säästää myös aikaasi automatisoimalla myyntiin, varaustenhallintaan ja asiakaspalveluun liittyviä toimenpiteitä. Yhdessä vahvojen kumppanien kanssa Johku mahdollistaa tehokkaan kaupankäynnin! 

Sami Hänninen

Johku-konsepti

Minna Mikkola

Viestintä, kauppiastuki
Tilaa

Viimeisimmät päivitykset

Seuraa Johkun kehitystä

Takaisin ylös